erb

Hriňová
Mesto Hriňová leží v doline rieky Slatiny na svahoch Poľany, ktorá patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. V centre Hriňovej je nadmorská výška 500 m, pričom v chotári 450 až 1 458 m.
Z Javorinky (1 435 m n. m.) môže turista uvidieť krásny panoramatický výhľad na celé Podpoľanie.

Okolité lesy sú ihličnaté a zmiešané. Najčastejšie sa vyskytujúcimi drevinami sú smrek, buk a jedľa biela. Žije tu medveď hnedý, rys ostrovid, jelenia zver, vzácne obojživelníky a viac ako sto druhov vtákov.

V stredoveku sa podpoliansky kraj sa vyvíjal ako súčasť Vígľašského panstva. Osídlenie hriňovského chotára bolo riedke, nepravidelné. Na lazoch sa vytvárali samostatné poľnohospodárske jednotky, ktoré boli od seba značne vzdialené. Hlavným zdrojom obživy bolo obrábanie pôdy, chov dobytka, práca v lesoch, pálenie dreveného uhlia, práca na parnej píle a v sklárskej hute. Hriňová sa osamostatnila od Detvy 21. októbra 1890.

Hlavným turistických potenciálom Hriňovej je zachovaný jedinečný krajinný ráz, pôvodné formy hospodárenia, osídlenie charakteristické disperzným osídlením, tzv. „lazy“, ale aj stály vzťah obyvateľov k dodržiavaniu ľudových tradícií a ľudových zvykov. Na lazníckych usadlostiach ako Priehalina, Pivnička a Riečka majú turisti možnosť uvidieť tradičné obrábanie pôdy i krásne terasovité políčka.

Chotáru Hriňovej dominuje Chránená krajinná oblasť Biosférická rezervácia Poľana. Zaberá 20 360 ha. Z chránených území sa tu nachádza 5 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky a 6 prírodných pamiatok.

Cez Vodopád Bystrého potoka prechádza zelená turistická značka. Je k nemu prístup aj z náučného chodníka Kyslinky - Poľana - Kyslinky.

Podrobnejšie: www.chkopolana.eu

V katastrálnom území mesta Hriňová sa nachádzajú štyri kaplnky.

Raticov vrch je asi 5 km vzdialený od centra Hriňovej. Bol na ňom v roku 1994 postavený kostol a o dva roky prišli na Hriňovú kapucíni.

Revitalizáciou centrálnej mestskej zóny Hriňová v roku 2012 vznikla ucelená kultúrno-oddychová zóna.

Hriňová poskytuje návštevníkom ideálne možnosti na letnú či zimnú turistiku.

Cez chotár prechádzajú 4 značené cyklotrasy s celkovou dĺžkou 284 km. V okruhu 15 km sa nachádza 5 lyžiarskych stredísk s 10 lyžiarskymi vlekmi.

Záujemcovia si majú možnosť vybrať z množstva ponúk na ubytovanie.

Kontakty:

* fotografie boli zverejnené so súhlasom mesta Hriňová