ZNAČENIE TRÁS A ZAUJÍMAVOSTÍ

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie


OBRÁZKOVÉ UNIVERZÁLNE ZNAČENIE

V regióne Novohrad a Podpoľanie spolupracujeme s našimi členmi zo samosprávy a ostatnými zainteresovanými subjektmi na vyznačení najzaujímavejších miest a základných smerov pre orientáciu v teréne. V prvej etape sme zvolili pre tento účel ako najvhodnejsiu formu obrázkové značenie pre jeho univerzálnosť, vysokú výpovednú hodnotu aj bez prekladu do iných jazykov a napokon aj menšiu náročnosť legalizačného procesu. Fotografie čerpáme z databázy OOCR získavanej priebežným procesom pasportizácie v jednotlivých katastroch.

Obrázok

INFORMAČNÉ OSTROVY V OBCIACH

Spolu s cykloturistickými smerovníkmi distribuujeme členským obciam mapové a propagačné infopanely. Postupne obciam dodávame aj ďalšie vybavenie ako napr. lavičky, stoly, prístrešky a pod. Takto v spolupráci s obcami budujeme informačné ostrovy s najvýznamnejšími atraktivitami v blízkom aj vzdialenejšom okolí vrámci klastru regiónov Novohrad a Podpoľanie, ktoré aj touto činnosťou naša OOCR TNP prepája a reprezentuje.

 

ŠTANDARDNÉ CYKLOTURISTICKÉ ZNAČENIE SCK

Potenciál regiónov Novohrad a Podpoľanie pre budovanie siete cyklotrás a cyklochodníkov je obrovský. Pokračujeme v koncepcii, ktorá bola navrhnutá v štúdii uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám v regióne destinácie Turistický Novohrad a Podpoľanie hneď na začiatku vzniku našej OOCR. V roku 2013 sa realizovalo značenie 30,3 km dlhej modrej cyklotrasy pre horský bicykel vedúcu z hrádze v.n. Ružiná na Turistickú náučnú magistrálu Novohradským geoparkom. Je to najkratší prepoj medzi juhom a severom obidvoch regiónov a tiež medzi Lučencom a Ružinou.

 
V regiónoch našej pôsobnosti sme sa ujali aj údržby cyklotrás, ktoré vznikli napr. z jednorázových projektov, ale nikto ich nespravuje. Postupne renovujeme už zastarné cyklosmerovky aj maľované cykloturistické značky.

 
Prehľad aktuálne osadených cykloturistických smerovníkov a značiek si možete pozrieť v tejto mape:

MAGNETKY


...

EXKURZIE

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie


Exkurzia KRAKOW 2015