Útulňa Javorinka

Ak máte chuť prenocovať v pravej pastierskej kolibke, útulňa Javorinka je stvorená práve pre Vás

Kamenná turistická útulňa s kapacitou 8 osôb je zrekonštruovaná niekdajšia pastierska koliba. Nachádza sa v pastierskej oblasti Javorinka a slúži pre turistickú verejnosť na prenocovanie vo vlastných spacákoch pri potulkách Poľanou. Je otvorená 24 hodín denne zadarmo. K dispozícii je aj studnička s pitnou vodou asi 100 m od útulne pod kopcom. Vyklčovaním niektorých častí Poľany vzniklo v minulosti mnoho ďalších pastvín s kolibami, napr.: Úplaz, Zraz, Na Skalky, Na Uhlisko, Húkavy, Záhorská, Kozí hrb, Hukľová, Čierny Grúň, Fangová a i. Sú zaznamenané už na mapách z 18. st. Spásanie rozsiahlych oblastí stádami oviec, kráv či kôz prispelo k jedinečnému rázu krajiny a rozmanitosti fauny a flóry. Útulňa Javorinka patrí k jednej z mnohých kolíb, ktoré boli domovom podpolianskych zbojníkov - valachov, ktorí najlepšie poznali okolité lesy, lúky, tajné chodníčky a okolité salaše. Svedčí o tom množstvo príbehov a piesní či fakt, že v Hriňovej boli až 2 žandárske stanice, ktoré sa starali o poriadok na Hriňovských lazoch. Viac o tom je možné sa dočítať v informačnej knihe tohto bývalého salaša - pamiatky pastierskej ľudovej kultúry v Podpoľaní.