Haličský zámok - Zámocký hotel Galicia Nueva

Očarujúce kráľovstvo s podmanivou atmosférou

Národná kultúrna pamiatka Haličský zámok slúži po zrekonštruovaní súkromným vlastníkom od r.2016 ako luxusný hotel Galicia Nueva. Hotel poskytuje ubytovacie a reštauračné služby, priestory na konanie rôznych konferencií , porád a spoločenských udalostí. Prvá písomná zmienka o zámku je z r. 1386, kedy uhorská kráľovná Mária povolila rodu Lossonczy postaviť si kamenný hrad. Dôkazy o existencii hradu sú aj z rokov 1450-51, kedy bol hrad vo vlastníctve husitov. V 16. st. sídlo prešlo do rúk jednému z najstarších rodov v Uhorsku (sobášom Žigmunda Forgácha s Annou Lossonczy) - rodine Forgách, ktorá ho vlastnila od r. 1554 do r. 1948. V súlade s potrebami „vojnového storočia“ ( nájazdy Turkov a stavovské povstania) dal v r.1612 Žigmund Forgách postaviť zámok opevnený nárožnými baštami a priekopami. Ako svedok vojen, stavovských povstaní a rebélií bol zničený, a v 18.st. prestavaný v barokovom štýle podľa projektu architekta Meyerhoffera. Ďalšia významná rekonštrukcia bola uskutočnená Františkom Wenckheimom v r. 1897 na počesť jeho manželky, rod. Forgáchovej. Posledným majiteľom haličskej vetvy rod. Forgáč bol Antal Forgáč, ktorý žil s rodinou na zámku do roku 1948. Zámok bol počas 2. sv.vojny vyrabovaný. Po vojne, v 50-tych rokoch boli v zámku sklady obilia RD Halič. Pamiatková obnova bola zrealizovaná v r. 1956 až 1964. Odvtedy tu sídlilo zariadenie sociálnej starostlivosti a od r. 1993 až do r. 2005 bol zámok opustený. Pre verejnosť sú organizované prehliadky zámku každú nedeľu a pondelok o 13:00 a 15:00 hod. na základe rezervácie. Návštevníci môžu vzhliadnuť vzácne pôvodné výzdoby a súčasti interiérov ( originálne drevené trámové stropy, rokokové kachľové pece, štukovú výzdobu stropov, jedinečné nástenné maľby – fresky uhorských panovníkov z 16. – 17. st.) a vypočuť si bohatú históriu zámku spojenú s osudmi pôvodných majiteľov, predovšetkým grófskeho rodu Forgách.